Rejseforsikring


 
Vi samarbejder med Gouda Rejseforsikring. Kontakt AlfA Travel på 70 22 88 70 for rådgivning om, hvilken forsikring der dækker jeres behov. Du kan også læse konkrete betingelser for de forsikringer, vi tilbyder, herunder, eller bestille hos Gouda her.

Priserne på forsikringen varierer efter rejsemål og hvilken type af forsikring der ønskes. Vær opmærksom på at ved rejser udenfor EU/EØS skal der tegnes en udvidet eller verdens forsikring.

Det blå EU-sygesikringskort

Det blå EU-sygesikringskort dækker udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling, medicin m.m. under ophold i et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Behandling på private hospitaler og klinikker er ikke dækket. Hvis I ikke har tegnet rejseforsikring men kun rejser med det blå EU-sygesikringskort får I samme behandling som den lokale borger i det pågældende land. Der vil i flere lande være en egenbetaling på mellem 30-40%. Der er ikke en alarmcentral der kan hjælpe, hvis man kommer til skade. Denne service overtages af forsikringsselskabet - men kun hvis du har tegnet en rejseforsikring. Se de forskellige landes regler i oversigten her.

Det er således vigtigere end nogensinde at være dækket af en rejseforsikring!

Afbestillingsforsikring

Forsikringen dækker afbestilling før afrejse i tilfælde af akut opstået sygdom, alvorlig tilskadekomst eller dødsfald hos den rejsende selv eller dennes familie samt andre forhold jf. forsikringsbetingelserne. Vi anbefaler, at betingelserne læses grundigt igennem. Hvis du skal gøre brug af din afbestillingsforsikring, kræver det blot en lægeerklæring. For de fleste af de udbudte rejser, kan det betale sig at tegne en kombineret årsafbestillings- samt årsrejseforsikring, der gælder i 1 år fra tegningsdatoen.

Se betingelser for Afbestillingsforsikring her og for Årsrejse- samt afbestillingsforsikring her.

Rejseforsikring

Denne rejseforsikring inkluderer: hjælp og behandling ved sygdom/tilskadekomst, hjemtransport, 24 timers lægevagt, krisehjælp og evakuering, lægelig fejlbehandling, privatansvar i udlandet, retshjælp i udlandet, hjemkaldelse, tilkaldelse og sygeledsagelse samt bagageforsinkelse. Rejseforsikringen dækker kun de dage, som rejsen varer. Prisen varierer alt efter rejsemål og antallet af rejsedage. Det er en forudsætning for tegning, at man er dækket af den offentlige sygesikring, og ved rejser i EU/EØS lande skal du medbringe det blå kort.

Se betingelserne for rejseforsikring her.

Bemærk, at rejsende over 70 år skal tegne en seniorrejseforsikring - læs mere her.

Årsrejseforsikring

I visse tilfælde kan det være en fordel at tegne en årsrejseforsikring, som gælder rene ferierejser af op til 30 dages varighed. Der er mulighed for mod tillæg at få dækket afbestilling. Prisen varierer alt efter rejsemål. Det er en forudsætning for tegning, at man er dækket af den offentlige sygesikring, og ved rejser i EU/EØS lande skal du medbringe det blå kort.

Se betingelser for Årsrejseforsikring her.

BEMÆRK!

Hvis du har en kronisk eller eksisterende lidelse, der ikke er stabil, er du som udgangspunkt ikke dækket for dette på din rejse, da forsikringen tager forbehold for præeksisterende lidelser.

Du har dog mulighed for at få en ekstra vurdering, hvis du søger om forhåndsvurdering.

Det er ikke et krav, at du søger om forhåndsvurdering, men det er en mulighed for dig for at blive stillet bedre end betingelserne for forsikringen og få afklaret, om du evt. kan blive dækket for lidelsen eller følger af denne alligevel.

Se mere her.

AlfA Travel er forsikringsformidler for Gouda Rejseforsikring og modtager provision af salget. 

Seneste nyt
30.6.24
Rom fra nye vinkler - nu med gennemførselsgaranti
Denne tur er en udvidet Rom rejse, hvor vi ser på byen fra helt nye vinkler....
Klassikernes Rejseforening  |   8669 1987  |   info@klassikerne.dk