Indkaldelse til Generalforsamling

14. december 2018

Indkaldelse til generalforsamling i Klassikernes Rejseforening.

Generalforsamlingen afholdes på:
Skanderborg Gymnasium 2. februar 2019 kl. 14.00 – 16.00.

Dagsorden:

1)    Valg af dirigent

2)    Bestyrelsens beretning

3)    Forelæggelse af regnskab

4)    Eventuelle forslag

5)    Fastsættelse af kontingent

6)    Valg af bestyrelse (Ann-Mari Lebel og Hanne Christiansen er på valg) og bestyrelsessuppleanter (Erik Vinther Andersen og Knud Helles er på valg)

7)    Valg af revisorer (Susanne Behrens og Thomas Aagaard Kristensen er på valg)

8)    Eventuelt

Kandidater til bestyrelsesvalget og suppleantvalget skal meddeles til formanden på info@klassikerne.dk senest fredag 18. januar 2019.

Eventuelle forslag skal sendes til formanden på info@klassikerne.dk  senest fredag 18. januar 2019.

På bestyrelsens vegne
Hanne ChristiansenSeneste nyt
27.5.19
SIDSTE UDKALD! Tilmeld dig efterårets ture snarest
Vi nærmer os tilmeldingsfristerne for efterårets ture.Trankebarturen...
Klassikernes Rejseforening  |   Brønlundsvej 9  |   9210  Ålborg SØ  |   8669 1987  |   info@klassikerne.dk