Hamborg - program januar - Udsolgt


Tur 1 - Rejsen til Hamborg

Rejsedeltagerne sørger selv for at kommme til Hamborg og slutter sig til gruppen på hotellet. Der er gode muligheder for at rejse til Hamborg med både fly, tog, bus og bil.

Rejseplanen

Udrejse fredag d. 06.01 2023
Transport for eget arrangement
Check-in på hotellet fra kl. 15.00

Program lørdag d. 07.01 2023
Morgenmad
Guidet byrundtur
Besøg ved Augustusudstillingen med Klassikernes guider
Timer på egen hånd
Besøg ved Hamborger Kunsthalle med Klassikernes guider
Evt. fælles middag i Hamborg

Hjemrejse søndag d. 08.01 2023
Morgenmad
Check-ud fra hotellet senest kl. 10.00
Transport for eget arrangement

Om rundvisningerne

Lidt om Hamburger Kunsthalle:
Her gennemgår Klassikernes guider udvalgte billeder fra den tyske kunsthistorie. 

Lidt om Augustus udstillingen på Bucerius Kunst Forum:

Da Augustus blev enehersker i Rom og i praksis indførte en ny styreform, skete det med en meget bevidst brug af kunst til både at bekæmpe modstandere og legitimere og fastholde sin magt. At bruge kunst som propaganda var på ingen måde noget nyt, men Augustus brugte det i et hidtil uset omfang og på en ny måde, ja man kan faktisk tale om et regulært billedboom under hans regering. Det førte til en særlig augustæisk stil, der satte sit præg ikke blot på den officielle kunst, men også på kunsten i private hjem såsom vægmalerier og brugsgenstande. Det er denne brug af kunsten som propaganda, dens udvikling og den betydning, den fik, der er emnet for denne udstilling.

Der vises 216 genstande lige fra statuer i legemsstørrelse, buster, altre og relieffer til mønter og fragmenter af typisk augustæisk udsmykning. Udstillingen fokuserer på nye aspekter og emner og sammenkæder billedlige fremstillinger af forskellig art.

Der er fem hovedtemaer: Das neue Bild des Kaisers und der KaiserinNeue narrative und einprägsame BilderDas neue Bild der StadtNeue und alte Bilder im Kult og Bilder im Haus zwischen Tradition und Innnovation.

I den første del af udstillingen vises en række buster begyndende med de store personer fra den romerske republiks sidste dage, Caesar, Pompeius, Crassus og Cicero, og det fortsætter med en række buster af Augustus fra forskellige perioder, fra den unge Octavian (det navn han havde, før han senere fik ærestitlen Augustus, ”Den ophøjede”) til kejser Augustus. Man har ikke fået lov til at låne den berømte statue af Augustus fra Primaporta, som tilhører Vatikanmuseerne, men hvad der faktisk er mere interessant, viser man en rekonstruktion af den med de farver, den oprindeligt havde.

Disse skulpturer suppleres med møntbilleder og kameer. Det er måske den mest interessante del, da den giver et fint indblik i det billede, Augustus ønskede at give af sig selv, og i hvordan hans selvbillede ændrede sig i tidens løb.

Også Augustus’ hustru Livia er med på udstillingen, dels i form af buster dels i en legemsstor statue og på mønt og kameer. Også her er der tale om propagandaens udvikling.

Der er også legemsstore statuer af fornemme romere i Pompeii og Herculaneum.

I udstillingens anden del får vi belyst Augustus`mytiske aner fra den trojanske helt Aeneas og gudinden Venus. Også her suppleres der med møntbilleder, der har stor betydning for Augustus` propaganda

I den tredje del er Augustus` byggeprojekter i fokus. Han praler selv af, at han overtog en by af mursten og efterlod en by i marmor. Et af højdepunkterne her er statuen af Mars Ultor, hævneren Mars, som spillede en stor rolle i Augustus` propaganda.

I den fjerde del er fokus rettet mod kulten. Her er der relieffer med Apollon, Bacchus, Amor, en bronze Apollon fra Napoli, Venusstatuer, offerscener, kejser Claudius i heroisk nøgenhed og Augustus som Jupiter. Foruden statuer mv er der en række fresker med guder og helte.

I den sidste del er der fresker fra Pompeii og Herculaneum med mytiske motiver samt en række mindre statuer af guder.

Seneste nyt
10.6.24
Tilmeldingsfristen er forlænget - book snarest
Vi har rykket tilmeldingsfristen for turen til Grækenland en smule og den er......
Klassikernes Rejseforening  |   8669 1987  |   info@klassikerne.dk